دفتر امور اقتصادی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه شنبه 20 ارديبهشت 1390 مشاغل خانگی بخش کشاورزی

 

 

 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی  
 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
دستورالعمل نظارت بر واحدهای تولیدی غذایی مشمول قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
آخرین فهرست رشته های مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 1393
نظام نامه های نظارتی
دستورالعمل نحوه تکمیل مجوز فعالیت های مشاغل خانگی 
 
فرمهای اطلاعات مشاغل خانگی
 
 دریافت رشته های جدید پیشنهادی مشاغل خانگی
 
 قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مشاغل خانگی


* دریافت فرم ثبت نام
تسهیلات و اعتبارات مشاغل خانگی سال 90

جداول توزیع بانکی - دستگاهی تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی و خود اشتغالی سال 91

جداول توزیع بانکی - دستگاهی تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی و خود اشتغالی سال 
1391


جداول توزیع بانکی - دستگاهی تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی و خود اشتغالی سال 
1392
تفاهمنامه ها
 
بلامانع بودن انجام فعالیت متقاضی در چند رشته شغلی
فرم خام جدول عملکرد اشتغالزایی دولتهای نهم و دهم از سال 1384 تا 28/3/92
صورتجلسه و مصوبات دومین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی سال 92
صورتجلسه و مصوبات سومین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی سال 92
بند 10 از دومین صورتجلسه و مصوبات  ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی سال 92
فهرست تفکیکی رشته های مشاغل  خانگی بخش کشاورزی مبنی بر اعلام کم مصرف  یا پرمصرف بودن آن رشته ها در زمینه مصرف آب و برق و سوخت
فرم جدید و نحوه ورود اطلاعات تعهدات اشتغال سلزمانهای جهاد کشاورزی استانها
نامه شماره 6043/6/93 مورخ 23/7/93 درخصوص شناسایی و معرفی زمینه های راه اندازی فرصتهای شغلی جدید و افزایش روشهای جدید کسب درآمد روستاییان و عشایر
صورتجلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سال 1393
فرآیند جدید و فرم تایید مراتب که با هماهنگی دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ارسال آخرین وضعیت عملکرد سازمان جهادکشاورزی استان نسبت به ارائه گزارش عملکرد به صورت تجمعی با عنایت به فهرست 60 رشته ای فعالیت های اعلام شده از سوی ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

 

 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.