سه شنبه 5 ارديبهشت 1391 کارآفرینی  
آئین نامه اجرایی تبصره 18 بندهای الف و ب قانون بودجه سال 1396 1
بسته اشتغال فراگیر، مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی   2
دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه مورخ 5/11/1395 شورای عالی اشتغال 3
قانون ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 4
نقشه توسعه کارآفرینی

مفاهیم و تعاریف -

نقشه توسعه -
5
مصوبات شورایعالی اشتغال 6
آیین نامه  اجرایی

آیین نامه اجرایی تاسیس مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استانها-
7
آیین نامه اجرایی
پیش نویس آیین نامه اجرایی تشکیل صندوق های خرد سرمایه گذاری خطر پذیر -
8
فهرست زمینه های فعالیت طرح های کارآفرینی زیر بخش های کشاورزی 9
فرم ورود اطلاعات عملکرد طرح های کارآفرینی 10
مکاتبات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 11
احکام و موضوعات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 12
پیگیری تکالیف قانونی دستگاهها برای بهبود مستمر فضای کسب و کار 13
دستورالعمل نحوه اجرای بندهای 4 ، 5 ، 8 و 12 موضوع نحوه محاسبه شاخص های ارزیابی محیطی کسب و کار 14
ضرورت درج آنی تمامی انواع مجوزهای کسب و کار موجود آن زیر بخش در سامانه ملی مجوزهای کسب و کار 15
راه اندازی سامانه شناسایی قوانین مخل کسب و کار - نامه شماره 5606/6/94 مورخ 14/7/94 16

   آرشیو>>
  ...
   
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.