اخبار
برگزاری چهارمین جلسه تدوین سند عملیاتی توسعه گیاهان دارویی با رویکرد زنجیره تامین و زنجیره ارزش در روز سه شنبه مورخ 96/5/17


بسمه تعالی

جلسه چهارم :

تدوین سند عملیاتی توسعه گیاهان دارویی با رویکرد زنجیره تامین و زنجیره ارزش در روز سه شنبه مورخ 96/5/17

در ادامه جلسات قبل به منظور تدوین برنامه عملیاتی گیاهان دارویی در چارچوب توسعه کسب و کارها و ایجاد اشتغال پایدار چهارمین جلسه تدوین سند عملیاتی توسعه گیاهان دارویی با مشارکت نمایندگان معاونت باغبانی، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی، وزارت بهداشت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی، سازمان جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گیاهان دارویی ، مجری طرح گیاهان دارویی و معاونت برنامه ریزی و اقتصادی تشکیل گردید.

در این جلسه، آقای دکتر خالدی مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی اعلام داشتند:

-        بحث های نحوه تدوین  برنامه ها در این جلسات پیگیری می شود ولی اجرا پروژه به مجری طرح واگذار میشود.

-       مجری با همکاری اعضا زنجیره، فرآیندی تعریف نموده و به دفتر امور اقتصادی ارایه نماید و اگر نیازی به اصلاح است انجام خواهد شد تا سریعتر به جمع بندی برسیم.

-       در تدوین برنامه عملیاتی روی تسهیلات صرف تکیه نخواهیم کرد و بناست که سایر حمایت های توانمندسازی و مداخلات توسعه نیز در آنها مد نظر قرار گیرد.  

در پایان مقرر شد مجری گیاهان دارویی تدوین دستورالعمل اجرایی و توزیع استانی را تهیه و به دفتر امور اقتصادی ارایه نمایند.


عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.