تماس با ما
آدرس پستی: تهران خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ جنب وزارت نفت ساختمان شماره 1 وزارت جهاد کشاورزی طبقه 6

تلفن: 1- 43544600  فاکس : 88939120     
پست الکترونیکی : facility@agri-jahad.ir


ردیف نام  سمت شماره مستقیم
1 جناب آقای دکتر محمد خالدی مدیر کل 43544600
2 جناب آقای مهدی رمضانی معاون سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی 43544608
3 جناب آقای علی قلمی معاون دفترتوسعه سرمایه گذاری 43544607
4 جناب آقای حسین شیرزاد معاون توسعه تجارت 43544609
5 جناب آقای مجید غلامی  رئیس گروه توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 43544621
6 جناب آقای جواد عزمی رئیس گروه کارآفرینی ، اشتغال و کسب کار 43544623
7 سرکار خانم لیلا عزیزی رئیس گروه تامین و تجهیز منابع بانکی ، اطلاع رسانی و ارزیابی عملکرد 43544624
8 جناب آقای یعقوبعلی دارابی رئیس گروه صنایع ، تسهیلات ارزی و جذب سرمایه های خارجی در بخش کشاورزی 43544622
9 جناب آقای مجتبی مرتضوی مسئول دفتر 43544600-01
10 جناب آقای مرتضی مداح مسئول دفتر 43544602-03
11 جناب آقای کاظم زمین خیابانی رئیس دفتر مدیر کل و مسئول امور عمومی 43544610
12 سرکار خانم نازیلا طهماسبی کارشناس مسئول تدوین ضوابط و مقررات 43544625
13 سرکار خانم زهرا مومن صفایی 43544626
14 جناب آقای محمد سعید حمیدی 43544627
15 جناب آقای احمد معانی 43544628
16 جناب آقای محمد سعید جهان آبادی کمک کارشناس گروه تجهیز منابع 43544629
17 سرکار خانم طیبه پذیرفتگار 43544630
18 جناب آقای محمود شجاعی کارشناس بررسی طرحها (زراعت ، باغبانی، رفع موانع تولید و ... ) 43544631
19 جناب آقای فرامرز تقی لو کارشناس تسهیلات بانکی 43544632
20 جناب آقای مهدی روشن مسئول سایت 43544633
21 سرکار خانم مهناز هوشیار کارشناس مسئول و پیگیری امور مربوط به صنایع ، تسهیلات ارزی و جذب سرمایه های خارجی 43544634
22 جناب آقای فریبرز امامی کارشناس بیمه 43544635
23 جناب آقای پطرس شهبازی کارشناس تسهیلات بانکی و قراردادهای عاملیت کمکهای فنی و اعتباری 43544642
24 سرکار خانم ملیحه تیموری نصر کارشناس بررسی و پیگیری 43544636
25 جناب آقای اردشیر رسایی کارشناس مسئول تسهیلات صندوق توسعه ملی - منابع داخلی 43544637
26 سرکار خانم فاطمه دارچینیان  43544638
27 سرکار خانم نسرین روزبهانی 43544639
28 سرکار خانم یگانه قدسی 43544640
29 جناب آقای حسین عبدالملکی 43544641


خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.